’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Martin Spel­mann

Jeg drøm­mer selv­føl­ge­lig om at kom­me vi­de­re, og jeg har og­så al­de­ren til, at jeg skal der­ud­af, hvis det skal ske

» Der kom­mer til at ske rig­tig me­get, og nu må vi se, om jeg skal væ­re med. Jeg har fuldt fo­kus på de næ­ste kam­pe, og det er jo det, der af­gør, om jeg kom­mer af sted, men mi­ne agen­ter ar­bej­der på de­res ting, og Jesper Han­sen ( sport­di­rek­tør i OB, red.) ken­der og­så til min si­tu­a­tion. Vi må se, hvad der sker. Den ene­ste må­de, jeg kan kom­me af sted på, er, at jeg præ­ste­rer på grønsvæ­ren, « for­kla­rer Martin Spel­mann, der of­test er brugt som midt­ba­ne­spil­ler, men nu og­så kan sæl­ge sig selv som hæn­gen­de an­gri­ber. Ba­re spørg FC Nord­s­jæl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.