OB hen­te­de vig­tig og sjæl­den sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB var eft er tre ne­der­lag i streg igen hav­net i fed­te­fa­det om­kring nedryk­nings­stre­gen, men mod FC Nord­s­jæl­land vi­ste fyn­bo­er­ne tæn­der og sej­re­de med 2- 1. Sej­ren gi­ver nu god grund til at tro på, at OB red­der li­vet i Su­per­liga­en.

FCN, der kæm­per med om bron­ze­me­dal­jer­ne, har el­lers haft et godt tag i OB hjem­me på Farum Park, hvor hol­det ik­ke har tabt til fyn­bo­er­ne si­den 1. novem­ber 2010 . OB kom dog med ener­gi og op­portu­nis­me og sad stort set på he­le før­ste halv­leg. Det var der­for ik­ke ufortjent, at Martin Spel­mann, ba­nens bed­ste, kun­ne brin­ge sit hold på vin­der­kurs eft er en fri­spil­ning af Thomas Dal­gaard.

OB, der be­gynd­te uden en af hol­dets pro­fi ler Emil Lar­sen, eft er den for­gang­ne uges man­ge skri­ve­ri­er om spil­le­rens dår­li­ge for­hold til de­le af sit holds fans, faldt i lø­bet af an­den halv­leg i ka­den­ce, og FCN fi k en sen ud­lig­ning ved Uff e Bech, der smart score­de på et an­greb, han selv skab­te.

Men selv med Be­chs se­ne scor­ing løb OB med al­le tre po­int, da Spel­mann score­de igen, den­ne gang et pragt­mål i nær­me­ste kryds i kam­pens over­tid .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.