FCM på kurs mod DM- gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

7.690 til­sku­e­re på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg så FC Midtjyl­land vin­de 2- 1 over AaBs for­sva­ren­de me­stre.

Re­sul­ta­tet be­ty der, at FC Midtjyl­land kon­so­li­de­re­de sin su­veræ­ne før­ste­plads i Su­per­liga­en, mens AaB mi­ste­de et vig­tigt skridt i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne.

AaB ind­led­te den fy­sisk hårdt spil­le­de før­ste halv­leg bedst, og kom for­an 1- 0, da Thomas Ene­vold­sen eft er en kik­set tæm­ning i straff es­parks­fel­tet af Syl­ve­ster Ig­bo­un ka­no­ne­re­de bol­den i net­ma­sker­ne.

Men selv om det så ud til, at hjem­me­hol­det var i fuld kon­trol, lyk­ke­des det for FC Midtjyl­land på sin før­ste af­slut­ning in­den for må­l­ram­men at ud­lig­ne til 1- 1. Scor­in­gen blev sat ind af Jakob Poul­sen, der nu har la­vet tre mål di­rek­te på fris­park i den­ne sæ­son.

Eft er pau­sen, hvor blæ­sten og reg­nen dril­le­de, da­le­de spil­kva­li­te­ten væ­sent­ligt, og man skul­le frem til dom­mer Lars Chri­stoff er­sens til­lægs­tid, før Jakob Poul­sen via en AaB- spil­ler kun­ne sco­re sej­rs­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.