’’

BT - - FORÅRSKLASIKERNE - Jo­hn De­gen­kolb

Jeg var nødt til at in­ve­ste­re no­get, og det blev me­get af­gø­ren­de, at jeg ik­ke var ban­ge for at fejle i dag

Vi­dun­der­væd­de­lø­be­ren Greg van Aver­ma­et sør­ge­de for at sæt­te fi­na­len i alarm­til­stand med et frem­stød i sel­skab med Qu­i­ck­Steps un­ge bel­gi­ske kuli Yves Lampa­ert, der skreg på re­ak­tion. De­gen­kolb trå­d­te ud af sin skyg­ge og luk­ke­de hul­let frem til front­duo­en. Og selv om den hur­ti­ge ty­skers til­ste­de­væ­rel­se lag­de en na­tur­lig dæm­per på kø­re­ly­sten selv hos varm­blo­di­ge Van Aver­ma­et, var det en fin­ger­peg om ud­fal­det in­de på ve­lodro­men.

» Jeg vid­ste, at jeg måt­te for­sø­ge no­get i den sto­re grup­pe så tæt un­der mål. El­lers vil­le jeg kom­me i sam­me si­tu­a­tion som sid­ste år, « re­ka­pi­tu­le­re­de De­gen­kolb med et vink til sin an­den­plads fra i fjor, som i øv­rigt blev fejret med et kraft­fuldt punch over po­di­e­pla­ce­rin­gen.

Den­ne gang kun­ne De­gen­kolb så la­de pri­mal­brø­let slip­pe ud over de spruk­ne læ­ber over at kø­re sej­ren i hus på smuk­ke­ste vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.