TRE SCOR­IN­GER -

Thomas Spel­ling blev guld­helt med sit hat­tri­ck, da Søn­derjy­ske i går vandt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LI­GA­EN, 5. FI­NA­LE » Det er de tre vig­tig­ste mål, jeg har sco­ret i min kar­ri­e­re. «

Ci­tat: Thomas Spel­ling, 22årig ven­stre wing for Søn­derjy­ske.

De tre po­wer­play­mål, han åb­ne­de den fem­te fi­na­le­kamp med, brag­te ham op på im­po­ne­ren­de ot­te mål og 12 po­int i den ben­hår­de og dra­ma­ti­ske se­rie mod Es­b­jerg Ener­gy.

Med guld om hal­sen og på ho­ve­d­et, champag­ne af fla­sken og fe­de ci­ga­rer nød han den vil­de festi­vi­tas, da man­ge hund­re­de el­le­vil­de Søn­derjy­ske- fans in­va­de­re­de isen.

» Jeg har prø­vet det før, men det her er helt spe­ci­elt. Ram­men i SE Are­na slår alt, og jeg har al­drig spil­let en så hård se­rie, « si­ger en glæ­des­strå­len­de Thomas Spel­ling.

» Det før­ste mål var vig­tigt, og vi spil­le­de med stor di­sci­plin al­le 60 mi­nut­ter. Vi tog ik­ke de dum­me ud­vis­nin­ger og ud­nyt­te­de vo­res po­wer­play. Og så hav­de vi kam­pens bed­ste spil­ler i vo­res må­l­mand, Jo­ni Myl­ly­koski. Han spil­le­de en fan­ta­stisk kamp. «

Åben frem­tid

Su­per­ta­len­tet Thomas Spel-

MAN­DAG 13. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.