’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thomas Spel­ling

Det er de tre vig­tig­ste mål, jeg har sco­ret i min kar­ri­e­re

ling hav­de vun­det to dan­ske mester­ska­ber med Her­ning Blue Fox, in­den han kom til Søn­derjy­ske i 2013.

I mel­lem­ti­den var han en tur i Rög­le, hvor han spil­le­de på U20- hol­det og fik syv kam­pe i SHL.

Selv om op­hol­det i Sve­ri­ge ik­ke blev, hvad han hav­de hå­bet, er han klar til et nyt even­tyr uden­lands.

» Jeg tal­te med min sven­ske agent for et par da­ge si­den. Nu må vi se, hvad han kom­mer op med, « si­ger han.

» Jeg er lyk­ke­lig for at spil­le i Søn­derjy­ske, og jeg kom­mer ger­ne igen, men der er mu­lig­he­der i ud­lan­det, jeg ger­ne vil prø­ve. «

Thomas Spel­ling blev i 2012 draf­tet af New York Ran­gers i fem­te run­de, så han er langt­fra no­get ukendt navn.

Nu ven­ter han og­så på at hø­re fra land­stræ­ner Jan­ne Karls­son. Om han er et varmt navn til VM- hol­det.

I Søn­derjy­ske har man et stort øn­ske om at be­hol­de Thomas Spel­ling, men sport­s­chef Sø­ren Sto­ck­fi­sch er­ken­der, at det bli­ver en svær øvel­se.

» Der er man­ge spil­le­re, vi ger­ne vil be­hol­de. Som Jo­ni Myl­ly­koski og Thomas Spel­ling. For at næv­ne to. Men helt ær­ligt, ved jeg in­gen­ting. Nu fejrer vi gul­det, og så er vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.