TRE GAN­GE GULD

T guld for tred­je år i træk med en knu­sen­de 6- 1- sejr over Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

i ar­bejd­s­tø­jet igen om et par da­ge, « si­ger han.

Is i ma­ven

MAN­DAG 13. APRIL 2015 Det var Søn­derjy­skes ni­en­de DM- guld og den tred­je ti­tel i træk. De se­ne­ste 10 år er det ble­vet til seks guld og fi­re bron­ze.

I ma­ra­ton­ta­bel­len har kun Her­ning Blue Fox med 16 guld­me­dal­jer og KSF med 10 ( den se­ne­ste i 1976) vun­det fle­re.

Som den før­ste i den dan­ske liga fejre­de ba­ck­en Anders Over­mark guld for fem­te år i træk ( de før­ste to sæ­so­ner med Her­ning Blue Fox).

» Nu skal man ik­ke tro, at jeg er ga­ran­ti for et mester­skab. I 2009 tab­te jeg en fi­na­le med Her­ning. Det var i ’ Bliks­ku­ret’ in­de ved si­den af, « ler den sto­re figh­ter.

Fyn­bo­en Mi­cha­el Eske­sen fik sin tred­je guld­me­dal­je hængt om hal­sen og var ik­ke i tvivl om, hvad der af­gjor­de kam­pen.

» De fem po­wer­play­mål og Thomas Spel­ling. Der har væ­ret talt me­get om di­sci­pli­nen i fi­na­len. Vi hav­de mest is i ma­ven, « si­ger han.

» Og så hav­de vi Thomas,

Thomas Spel­ling ( nr. 53) kun­ne jub­le over sit hat­tri­ck i 6- 1- sej­ren over Es­b­jerg Ener­gy i går.

Sej­ren sik­re­de Søn­derjy­ske det tred­je dan­marks­mester­skab på stri­be, og kap­ta­jn Kim Lyk­ke­skov fik over­rakt po­ka­len af Prins Joachim. Ef­ter en hård se­rie med mas­ser af nær­kam­pe fandt blandt an­dre Pa­tri­ck As­se­lin ( nr. 12) de sto­re smil frem, mens Es­b­jerg- spil­ler­ne hang no­get me­re med ho­ve­d­er­ne.

Trods de fuld­træf­fe­re men­te Spel­ling, at må­l­mand Jo­ni Myl­ly­koski var Søn­derjy­skes bed­ste spil­ler i går.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.