’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Prins Joachim

En fan­ta­stisk og unik ram­me her i SE Are­na. Og al­le de tro­fa­ste til­sku­e­re. En dej­lig op­le­vel­se

som ik­ke kun var god fremad, men og­så tog et kæm­pe­slæb hjemad. «

Prins Joachim i den ly­se­blå Søn­derjy­ske- kamp­trø­je over­rak­te sin fars po­kal, Prins Hen­rik’s Cup, og guld­hjel­me­ne til Søn­derjy­ske.

» En fan­ta­stisk og unik ram­me her i SE Are­na. Og al­le de tro­fa­ste til­sku­e­re. En dej­lig op­le­vel­se, « si­ger prins Joachim.

» Det er an­den gang, jeg er til is­ho­ck­ey i mit liv. Sid­ste år så jeg en kamp mod Her­ning. Den vandt Søn­derjy­ske og­så 6- 1. «

Po­si­tivt sølv

Hos Es­b­jerg Ener­gy var skuf­fel­sen mærk­bar, og de sid­ste fru­stra­tions­dum­he­der og ud­vis­nin­ger til Mark Der­la­go og Scott Howes gjor­de ik­ke hu­mø­ret bed­re.

» Vi ærg­rer os li­ge nu, men det har væ­ret en me­get po­si­tiv sæ­son for os. Sølv i år to kan vi væ­re stol­te af, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Røl­mer Christensen.

Det var ca­na­di­e­ren Mark Pe­der­sons an­det år som ch­eftræ­ner, og Chri­sti­an Røl­mer Christensen af­slø­rer over for BT, at man er klar til at for­læn­ge kon­trak­ten.

» Mark har gjort et frem­ra­gen­de job, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.