De se­ne­ste fem mø­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LE­GEN­DA­RI­SKE MATT BUS­BY

DEN SID­STE MANCHESTERFØDTE

SER­GIO AGÜEROS REDUCERINGSMÅL

8. april 2013

22. sep­tem­ber 2013

25. marts 2014

2. novem­ber 2014

12. april 2015

Car­los Te­vez, An­drei Kan­chelskis, An­dy Co­le og ik­ke mindst dan­ske Pe­ter Sch­mei­chel - har prø­vet at re­præ­sen­te­re bå­de Uni­ted og Ci­ty i et Man­che­ster Der­by.

spil­le­de over 200 kam­pe for Man­che­ster Ci­ty , hvor­eft er han i 24 år be­stred job­bet som Uni­ted­træ­ner.

spil­ler til at væ­re med i et der­by var Mi­cha­el Jo­hn­son ( Ci­ty ). Vi skal til­ba­ge til 2007/ 2008- sæ­so­nen.

til 2- 4 var sam­ti­dig hans mål num­mer 100 for Man­che­ster Ci­ty .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.