Vod­skov- tip­per vin­der én mil­li­on

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den En tip­per fra den lil­le nord­jy­ske by Vod­skov nord for Aal­borg har helt sik­kert haft en for­ry­gen­de lør­dag.

Den nord­jy­ske tip­per var nem­lig den ene­ste med 13 rig­ti­ge på en gan­ske van­ske­lig kupon, og det be­tød en før­ste­præ­mie på én mil­li­on kro­ner på et sy­stem til 6.557 kro­ner.

Den sto­re præ­mie skyl­des ik­ke mindst to Pre­mi­er Le­ague- kam­pe med dan­ske­re in­vol­ve­ret.

Hjem­me på Whi­te Hart La­ne tab­te Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham nem­lig over­ra­sken­de til Aston Vil­la, og det sik­re­de et 2- tal på kupo­nen. Et over­ra­sken­de 2- tal faldt og­så i kam­pen mel­lem West Bromwich og nedryk­nings­tru­e­de Lei­ce­ster, der med Kasper Sch­mei­chel på mål sik­re­de sig en sejr på 3- 2 i kam­pens over­tid.

Den ny­kå­re­de tips­mil­li­o­nær fra Vod­skov hav­de dog ta­get høj­de for beg­ge over­ra­skel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.