2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det sto­re lo­ka­l­op­gør i Va­len­cia, hvor det ik­ke lug­ter af man­ge mål. Lil­le­bror Le­van­te har nem­lig for va­ne at dril­le den hi­sto­ri­ske sto­re­bror, og op­gø­re­ne ple­jer ik­ke at in­de­hol­de man­ge mål - så­le­des er fi re af de se­ne­ste fem kam­pe med Va­len­cia som vært endt med mak­si­malt to mål. Va­len­cia frem­står selv­føl­ge­lig som en bed­re ud­ga­ve i den­ne sæ­son end i de for­ri­ge, men er gå­et lidt i stå må­l­mæs­sigt på eget græs, hvor de fi re gan­ge i træk er gå­et un­der den­ne må­l­linje. Selv med Ju­an­fran ude, lig­ner det end­nu et tæt og må­l­fat­tigt lo­ka­l­op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.