2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

St. Mir­ren er gå­et kom­plet i stå i bun­den af den skot­ske ræk­ke. I midt­u­gen spil­le­de man skæb­ne­kamp mod Mo­t­herwell i bun­den af ræk­ken, hvor det end­te med et skan­da­løst 0- 5 ne­der­lag til aft enens vær­ter, der har set ek­stremt tam­me ud si­den sal­get af top­sco­rer Ken­ny Mcle­an med søl­le to to mål i syv kam­pe uden ham og blot tre po­int i ud­byt­te. Der­for bør det gi­ve god me­ning at gå eft er sejr til et mar­kant stær­ke­re Ross Co­un­ty - hold, som har hen­tet ut­ro­li­ge 22 po­int i de sid­ste ot­te kam­pe og frem­står som for­vand­let eft er et el­lers elen­digt eft er­år.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.