1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ser ik­ke alt for godt ud for Am­kar Perm. Hol­det er dum­pet ned på sid­ste­plad­sen. Se­ne­st fi k man den cen­tra­le for­sva­rer Dmi­tri Bel­orukov ud­vist, så han har ka­ran­tæ­ne her, hvil­ket selv­føl­ge­lig ik­ke hjæl­per hol­dets chan­cer. CSKA Moskva har haft en lidt skuff en­de sæ­son, men pri­mært for­di, at man har tabt til de øv­ri­ge top­hold. Mod hold uden­for top syv har man spil­let 14 gan­ge og vun­det de 13 af kam­pe­ne, og i stort set ska­des­fri op­stil­ling er det me­get svært at se stor­hol­det fra ho­ved­sta­den dum­me sig. Så alt an­det li­ge lig­ner det her da­gens sik­re spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.