VIN­DE­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VIN­DE­REN 18 - DBU PO­KA­LEN VIN­DER

FC KØ­BEN­HAVN DBU Po­ka­len bør væ­re et af sæ­so­nens sto­re mål for FCK. De er me­get kla­re fa­vo­rit­ter over to kam­pe mod Es­b­jerg, og bli­ver det og­så i fi na­len, uan­set om de mø­der Søn­derjy­ske el­ler FCV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.