Få ’ Kan­ni­ba­len’s egen for­kla­ring på øre­bid­det i hans selv­bi­o­gra­fi

BT - - DEBAT -

’ Kan­ni­ba­len’ Lu­is Suárez er en vin­der­ty­pe med et vold­somt tem­pe­ra­ment. Som dreng lær­te han at gi­ve og ta­ge, når han spil­le­de ga­de­fod­bold i et fat­tigt kvar­ter i Uru­gu­ay. I Ajax lær­te han at tæn­ke fod­bold, og i Li­ver­pool op­le­ve­de han op- og ned­t­u­re på den helt sto­re sce­ne. Suárez gi­ver sin for­kla­ring på bids­kan­da­len ved VM 2014 og det føl­gen­de drøm­meskift e til FC Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.