Der skal stør­re fo­kus på of­re­ne

BT - - DEBAT -

Der er fl ere ger­nings­mænd, der med go­de re­sul­ta­ter af­so­ner med fod­læn­ke. Det let­ter de­res vej til­ba­ge til hver­da­gen og spa­rer sam­fun­det pen­ge, men man må al­drig glem­me of­re­ne og de­res rets­fø­lel­se. Det er un­der in­gen om­stæn­dig­he­der ac­cep­ta­belt, at of­re­ne skal over­la­des til sig selv og de­res egen ev­ne til at fi nde vej i det al­min­de­li­ge sund­heds­væ­sen for at bli­ve lap­pet sam­men på krop og sjæl.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.