Cl­in­ton er top­pro­fes­sio­nel

BT - - DEBAT -

Hvis Oba­ma i ame­ri­kansk for­stand er ’ li­be­ral’ el­ler ven­stre­o­ri­en­te­ret, er Hil­lary tæt­te­re på cen­trum. Hun er ik­ke re­vo­lu­tio­nær, sna­re­re en hand­le­kraf­tig, rast­løs prag­ma­ti­ker. Hun vil ik­ke bli­ve valgt på ure­a­li­sti­ske løft er om for­an­dring – men i bed­ste fald på til­lid til hen­des ev­ne til at for­val­te USA og ame­ri­ka­ner­nes in­ter­es­ser (...).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.