Mand fængs­let for voldtægt eft er tip

BT - - NYHEDER -

VOLDTÆGT

En 37- årig mand fra Vej­le blev i går va­re­tægts­fængs­let i 14 da­ge ved Ret­ten i Kol­ding. Han er sig­tet for at ha­ve vold­ta­get en jæv­nal­dren­de kvin­de, op­ly­ser Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Voldtæg­ten fandt sted lør­dag mor­gen ved syv­ti­den på Skam­lings­vej­en i Kol­ding, hvor gerningsmanden tvang kvin­den, der kom gå­en­de, ind i et bu­skads og voldtog hen­de.

Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti søg­te bor­ger­nes hjælp og eft er­ly­ste gerningsmanden blandt an­det på Twit­ter og i pres­sen.

Det gav po­te. Po­li­ti­et modt­og en lang ræk­ke hen­ven­del­ser, som de sam­men­holdt med den øv­ri­ge eft er- forsk­ning. Det før­te til, at de søn­dag eft er­mid­dag kun­ne an­hol­de den 37- åri­ge mand, som nu er va­re­tægts­fængs­let.

» Det er rig­tig dej­ligt at op­le­ve, at bor­ger­ne og po­li­ti­et står sam­men, når en så­dan for­bry­del­se fi nder sted, og at vi på den må­de hur­tigt i fæl­les­skab kan gen­ska­be tryg­he­den, « ud­ta­ler le­de­ren af lo­kal­po­li­ti­et i Kol­ding, Ver­ner Pe­der­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.