TDC åb­ner for fra­salg

BT - - NYHEDER -

Dan­marks stør­ste tele­kon­cern TDC over­ve­jer at sæl­ge sit sel­skab TDC Hosting, der dri­ver og ud­li­ci­te­rer it.

Det op­ly­ser TDC man­dag mor­gen i en fonds­børs­med­del­el­se om, at der nu er sat ’ en stra­te­gisk gen­nem­gang af TDC Hosting’ i gang. » Den stra­te­gi­ske gen­nem­gang kan/ kan ik­ke fø­re til et salg af TDC Hosting. Der kan ik­ke gi­ves no­gen sik­ker­hed for, hvor­når et så­dant salg vil ske, hvis det over­ho­ve­det sker. Yder­li­ge­re off ent­lig­gø­rel­se vil ske, hvis og når be­slut­ning om at gå vi­de­re med et salg er truff et, « hed­der det.

BU­SI­NESS. DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.