’’

BT - - NYHEDER - Fol­ke­tin­gets af­slut­nings­de­bat, ju­ni 2014

Vi vil gø­re op med pip­fug­le­kur­ser og gi­ve de le­di­ge en re­el ud­dan­nel­se

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt fejre­de sit 10 års ju­bilæum som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Fæl­les­sa­len på Chri­sti­ans­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.