Godt og skidt i USAs mo­der­ne hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

USA skal ik­ke væ­re stolt af …

I sin bog ’ Hard Choi­ces’ næv­ner Hil­lary Cl­in­ton fi re uden­rigs­po­li­ti­ske fejl­greb, som USA har fo­re­ta­get i ny­e­re tid:

Det ame­ri­kan­ske kup i 1953 mod Irans de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent Mos­sa­degh og ind­sæt­tel­sen af en ene­væl­dig shah.

Viet­nam- kri­gen, hvor især bomb­nin­gen af La­os er glemt. La­os be­tal­te en ’ for­fær­de­lig pris for kri­gen’.

Chile, hvor USA i 1973 væl­te­de den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent. Det er ’ et mørkt ka­pi­tel’ i ame­ri­kansk hi­sto­rie.

In­va­sio­nen af Irak i 2003, og hun for­try­der ’ in­der­ligt’, at hun i Se­na­tet stem­te for at gi­ve præ­si­dent Bush au­to­ri­sa­tion til kri­gen.

USA skal væ­re stolt af ...

At væ­re USA. USA har i sin kor­te hi­sto­rie igen og igen stil­let sig på fri­he­dens si­de og så ube­tin­get gjort me­re godt end ondt. Det gør USA til ’ den uund­vær­li­ge na­tion’ i mo­der­ne hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.