NTON Hvem stem­mer på hen­de?

Det er ik­ke ba­re djæ­vel­en, der er i de­talj­en; det er en præ­si­dent og­så. Her får du 20 facet­ter af po­li­ti­ke­ren og pri­vat­per­so­nen Hil­lary Cl­in­ton, der nu kan bli­ve USAs før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 14. APRIL 2015 Kvin­der­ne og de un­ge el­sker hen­de. Blandt de 18- til 39- åri­ge får hun 63 pct. af stem­mer­ne, mens hen­des stær­ke­ste re­pu­bli­kan­ske mod­kan­di­dat får 30 pct.

Blandt kvin­der­ne får hun 58 pct. af stem­mer­ne, mens Jeb Bush får 36 pct.

An­der­le­des med især de re­pu­bli­kan­ske mænd. Pew Research spurg­te væl­ger­ne, om de hå­be­de på en kvin­de­lig præ­si­dent i de­res le­ve­tid: kun 38 pct. af mæn­de­ne sva­re­de ja, og det er især re­pu­bli­kan­ske mænd, der træk­ker tal­let ned. Kun 16 pct. af dem hå­ber på en kvin­de­lig præ­si­dent. Bill Cl­in­ton vil væ­re al­le ste­der i valg­kam­pen – og som et ube­tin­get ar­gu­ment for sin ko­ne. Det er en for­del, som in­gen an­dre kan­di­da­ter har.

Har hun en me­ning om Kø­ben­havn?

» Kø­ben­havn er en ual­min­de­lig smuk by, fuld af bro­stens­belag­te ga­der og par­ker. « I hen­des bog ’ Hard Choi­ces’.

Har hun en rum­mand som el­sker?

Ja, iføl­ge We­e­kly Wor­ld News, der af­slø­re­de hen­des es­ka­pa­der med rumvæ­se­net P’Lod, som bl. a. gav hen­de frækt un­der­tøj fra Mars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.