Og hvad med Bill …?

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­ka­ner­ne er be­gej­stre­de for Bill Cl­in­ton, vi­ser den se­ne­ste må­ling. 60 pct. af dem har en po­si­tiv op­fat­tel­se af eks­præ­si­den­ten, kun 30 pct. en ne­ga­tiv.

Men hvad med Mo­ni­ca Lewin­sky ...?

Hil­lary Cl­in­ton hav­de den­gang lyst til ’ at ram­me ham med en ste­ge­pan­de i ho­ve­d­et, men hun over­ve­je­de al­drig skils­mis­se,’ har in­si­de­re i Det Hvi­de Hus for ny­lig for­talt.

Hun sag­de tid­ligt, at hun var ’ split­ter­ra­sen­de’, men ik­ke vil­le skil­les, og hen­des ta­ck­ling af Mo­ni­ca­ga­te gav Hil­lary Cl­in­ton et ima­ge­løft og en po­li­tisk kar­ri­e­re.

Sla­te og At­lan­tic har be­skre­vet, hvor­dan yn­gre væl­ge­re be­trag­ter Mo­ni­ca­ga­te som en for­del for Hil­lary Cl­in­ton. ’ Det gi­ver dem en mu­lig­hed for at re­la­te­re sig til hen­de som men­ne­ske’, skri­ver At­lan­tic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.