FCK lam­me­tæ­ve­de bund­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn hav­de i ude­kam­pen mod Su­per­liga- bund­hol­det Sil­ke­borg IF in­gen pro­ble­mer med at vin­de 4- 0.

Den kom­fortab­le sejr kom i hus selv­om Ni­co­lai Jør­gen­sen hav­de meldt afb ud på grund af in­fl uen­za, og træ­ner Stå­le Sol­bak­ken hav­de valgt at gi­ve så­vel Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen som Thomas Dela­ney en pau­se før tors­da­gens po­kal­se­mi­fi - na­le mod Es­b­jerg.

FCK gik til pau­sen med en fø­ring på 2- 0 eft er scor­in­ger af Chri­sti­an Poul­sen på ho­ved­stød og Yous­sef Tou­touh på fris­park. Men halv­le­gen vil pri­mært bli­ve hu­sket for episo­den, hvor An­dreas Cornelius bræk­ke­de sin ven­stre an­kel: Sil­ke­borg- ba­ck­en Den­nis Fl­in­ta kom for sent i en ta­ck­ling af FCK- an­gri­be­ren, der i vold­som smer­te tog sig til be­net, og straks blev ud­skift et og kørt på ho­spi­ta­let i Aar­hus.

Eft er pau­sen ce­men­te­re­de FCK sej­ren, da først Björn Si­gu­ard­ar­son og der­næst Ste­ve De Rid­der pas­se­re­de Sil­ke­borg- må­l­man­den Thomas Nør­gaard.

Re­sul­ta­tet be­ty der, at FCK fort­sat ind­ta­ger Superligaens an­den­plads – 11 po­int eft er FC Midtjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.