’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Sø­ren­sen

Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til at kom­me ud på træ­nings­ba­nen og for­hå­bent­lig hjæl­pe dem til­ba­ge på spo­ret

Pe­der­sen i ud­ta­lel­sen.

Ni­co­lai Wa­el er ble­vet fy­ret som føl­ge af en ræk­ke dår­li­ge re­sul­ta­ter. Fre­de­ri­cia har ik­ke vun­det i 15 kam­pe.

» Re­sul­ta­ter­ne har ik­ke væ­ret til­freds­stil­len­de, og med 15 kam­pe uden sejr er der in­gen tvivl om, at vo­res trup, træ­ne­re og le­del­se al­le er slid­te af den ne­ga­ti­ve sti­me, hvor­for vi har valgt at re­a­ge­re, « si­ger Stig Pe­der­sen.

Pe­ter Sø­ren­sen skal fo­re­lø­big træ­ne hol­det sæ­so­nen ud. Han træ­ne­de FC Fre­de­ri­cia i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.