5. Lio­nel Mes­si

BT - - CHAM­PIONS LE­AGUE - 2014/ 15 -

FC Bar­ce­lo­na – 4 kam­pe, 2 mål, 1 as­sist, 8,3 i WhoScored- snit

Ar­gen­ti­ne­ren er ble­vet over­ha­let på top­sco­rer­li­sten af sin po­rtu­gi­si­ske ri­val fra Re­al Madrid, men selv om må­l­ra­ten er sæn­ket en smu­le, er han fort­sat med at kre­e­re chan­cer til kam­me­ra­ter­ne, der ba­re ik­ke har væ­ret go­de nok til at ud­nyt­te dem. Mes­si har ik­ke væ­ret helt på sit top­ni­veau de se­ne­ste kam­pe, men selv på mel­lem­ni­veau er han blandt de bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.