VE­JER IK­KE STOP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Her er et ud­valg af Mat­ti Bres­chels man­ge ska­der: 2006: 2009: 2011: 2014:

Mat­ti Bres­chel er­ken­der, at han skyl­der en øl til Jo­han Vansum­me­ren, bel­gi­e­ren, som Tin­kof­fSaxos dan­ske ryt­ter rev med i styr­tet i søn­da­gens Pa­ris- Rou­baix. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger Vin­der af Phila­delp­hia In­ter­na­tio­nal i 2008 Eta­pe­sejr i Vu­el­ta a Es­paña i 2008 Bron­ze ved VM på lan­de­vej i 2008 DM- guld i 2009 Vin­der af Dwars door Vlaan­de­ren i 2010 VM- sølv på lan­de­vej 2010 Vin­der af Tour de Luxem­bourg i 2014 I alt syv eta­pe­sej­re i Dan­mark Rundt 2007- 13 Dob­belt­brud på en ryg­hvir­vel An­kel­ska­de ( op­stå­et un­der op­le­vel­ses­tur med BS Chri­sti­an­sen) Knæpro­ble­mer og brud på fin­gre­ne Led­bånd i hån­den samt kæm­pe­tr­ælår

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.