Fod­bold­hyg­ge i tre hek­ti­ske da­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den ’ Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se’ er gan­ske en­kelt no­get helt for sig selv. Det blev end­nu en gang be­vist i den for­gang­ne we­e­kend, da Dan­ske Spil send­te de bed­ste tip­pe­re og Od­dset­spil­le­re ud på en hæs­blæ­sen­de rund­t­ur i Eu­ro­pa.

Med på tu­ren var en ræk­ke ken­dis­ser – med Sepp Piontek og Al­lan Si­mon­sen i spid­sen – som beg­ge for­tal­te anek­do­ter fra de­res lan­ge og glo­vær­di­ge kar­ri­e­rer. Spe­ci­elt Sepp Piontek var ve­l­o­p­lagt og for­tal­te le­ven­de om en langt fod­bold­liv, så al­le var fl ade af grin.

Tu­ren be­gynd­te i Tys­kland om fre­da­gen med Han­nover imod Hertha Ber­lin, in­den det lør­dag hed Burn­ley imod Ar­se­nal og så stor­o­p­gør i Ita­li­en i ba­gen­de solskin søn­dag mel­lem Na­po­li og Fi­o­ren­ti­na.

Spe­ci­elt spæn­den­de er det at op­le­ve den sto­re for­skel i fan­kul­tur i de tre lan­de og få snak­ket en mas­se fod­bold.

Fo­to: Chri­sti­an Lind­gren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.