1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Bet365 DAN­SKE SPIL ............................................................................. 1,52 UNI­BET ......................................................................................... 1,55 BETS­A­FE ..................................................................................... 1,56

Re­a­ding har ab­so­lut in­tet at spil­le for i li­ga­en i re­sten af sæ­so­nen, men står til gen­gæld for­an sæ­so­nens helt sto­re kamp på lør­dag, når man lø­ber på Wem­bley til FA Cup- se­mi­fi na­le mod Ar­se­nal. Der­for me­re end lig­ger det i kor­te­ne, at ma­na­ger Ste­ve Clar­ke la­der langt ho­ved­par­ten af stam­spil­ler­ne sid­de over, gan­ske som han gjor­de før kvart­fi na­len, da et re­ser­ve­spæk­ket hold tab­te 1- 4 til Wat­ford. Bour­ne­mouth er godt kø­ren­de og spil­ler for en hi­sto­risk op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague, og det må man alt an­det li­ge kun­ne se på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.