2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er et over­ra­sken­de højt od­ds, man får sig her på hjem­me­sej­ren. Ste­ve­na­ge lig­ger og kæm­per for at kom­me med i play­off , så kam­pen er ret vig­tig for hol­det. Det er den ik­ke for Port­s­mouth, som ab­so­lut in­tet har at spil­le for i mid­ten af ta­bel­len og oven i er elen­dig på ude­ba­ne. Søl­le én gang har man vun­det på frem­med græs i 19 for­søg og ta­ger de små 200 ki­lo­me­ter til Ste­ve­na­ge uden tre stam­spil­le­re. Vær­ter­ne mang­ler kun én af de nor­malt fa­ste spil­le­re og skal væ­re langt me­re mo­ti­ve­re­de for kam­pen. Så her skal stik­kes ud på hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.