2,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der Car­lo An­ce­lot­ti har Re­al Madrid haft us­and­syn­ligt svært ved at knæk­ke ko­den, når At­le­ti­co Madrid har stå­et på den mod­sat­te ba­ne­halv­del. I den­ne sæ­son har At­le­ti­co Madrid vun­det fi re ud af seks ind­byr­des op­gør, mens de to sid­ste er endt uaf­gjort, så det vir­ker tem­me­lig mystisk, at hol­det nu skal væ­re un­der­dog hjem­me på Vi­cen­te Cal­derón. Top­sco­rer Ma­rio Mandzukic er klar­meldt eft er at ha­ve væ­ret tvivl­s­om med en ska­de, og spørgs­må­let er, om et ne­der­lag på 1- 2 vil væ­re no­gen ka­ta­stro­fe for gæ­ster­ne. Ny­de­ligt od­ds på 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.