Ukri­ste­li­ge Kon­ser­va­ti­ve

BT - - DEBAT -

Po­li­ti­ke­re fra Kon­ser­va­ti­ve for­sø­ger at rej­se en de­bat om, hvil­ken re­li­gion der er bedst: kri­sten­dom el­ler is­lam. (...) En kul­tur, der tror på sig selv og hvi­ler i sig selv, har hver­ken brug for selv­hæv­del­se el­ler for at de­fi ne­re den ene el­ler an­den re­li­gion som bed­re el­ler dår­li­ge­re. Må­ske skul­le præ­ster­ne op­ret­te en sær­lig søn­dags­sko­le for kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ke­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.