Hil­lary ik­ke mira­kel­ma­ger

BT - - DEBAT -

USAs før­ste sor­te præ­si­dent ik­ke har med­ført et mar­kant bed­re for­hold mel­lem sor­te og hvi­de i USA. Når nu Hil­lary Cl­in­ton har meldt sit kan­di­da­tur til præ­si­dent­po­sten eft er Oba­ma, er det der­for værd at hu­ske, at nok kan én per­son be­ty­de me­get i USA, men den en­kel­te præ­si­dent kan ik­ke ud­ret­te mirak­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.