Bet­ti­na Hyl­le­sted

BT - - NYHEDER - 1981, Aar­hus Havn

Da ni- åri­ge Bet­ti­na Hyl­le­sted skul­le by­de re­gent­par­ret og prin­ser­ne vel­kom­men til Aar­hus Havn i 1981, tog hun det ret ro­ligt. Hen­des bedste­far var nem­lig borg­me­ster, så hun kend­te de fle­ste, der var med til at ta­ge imod det kon­ge­li­ge sel- skab. Men selv­om hun hav­de få­et be­sked på at ne­je for fa­mi­li­en, var det kun Mar­gret­he og Hen­rik, der fik ’ æren’. » Jeg vil­le ik­ke ne­je for prin­ser­ne, da jeg syn­tes, det var dren­ge på næ­sten min egen al­der. Så jeg har hørt me­get for gen­nem åre­ne, at jeg stæ­digt kun gav prin­ser­ne hån­den, « for­tæl­ler hun.

Bet­ti­na vil­le ik­ke ne­je for prin­ser­ne, kun for Dron­nin­gen og Prins­ge­ma­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.