Ma­ren Lind Jensen

BT - - NYHEDER - 2013, Bjer­ring­bro

Ma­ren Lind Jensen hav­de bå­de få­et sy­et kjo­le hos en skræd­der og sat hår in­den den sto­re dag, som gik rig­tig godt, selv­om hun var lidt nervøs in­den. » Jeg sy­nes det var så flot, at Dron­nin­gen sag­de hej til mig og gav sig lidt tid til at få blom­ster­ne. Dron­nin­gen hav­de nog­le blø­de hæn­der, og hvor må hun ba­re bru­ge en god håndcre­me, « for­tæl­ler Ma­ren.

Ma­rens bedste­for­æl­dre hav­de i al hem­me­lig­hed fo­re­slå­et den den­gang ot­te- åri­ge pi­ge som blom­ster­pi­ge, da Dron­nin­gen be­søg­te Bjer­ring­bro i an­led­ning af by­ens 150 års ju­bilæum i 2013. For at for­be­re­de sig på op­ga­ven blev Ma­ren in­vi­te­ret op på borg­mester­kon­to­ret, der den­gang til­hør­te Sø­ren Pa­pe ( t. v).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.