Be­ne­di­cte og Ba­sti­an Ul­rik Ro­ed

BT - - NYHEDER - Sep­tem­ber 2012, Grind­sted

Den den­gang ni- åri­ge Be­ne­di­cte Ro­ed blev spurgt om at væ­re blom­ster­pi­ge, da Dron­nin­gen be­søg­te Grind­sted i sep­tem­ber 2012. » Det vil­le jeg selv­føl­ge­lig rig­tig ger­ne, og jeg var me­get glad, da jeg hav­de haft det som en lil­le pi­gedrøm i fle­re år, « for­tæl­ler hun. Men Be­ne­di­cte har en tvil­lin­ge­bror, og et par da­ge in­den det kon­ge­li­ge be­søg kom ar­ran­gø­rer­ne til at tæn­ke på, at det var lidt synd, at han ik­ke fik lov til at del­ta­ge. » De skrev der­for til hof­fet og spurg- te, om tvil­lin­ger sam­men kun­ne væ­re blom­ster­børn, og fik sva­ret, at det måt­te man godt, og at min bror Ba­sti­an Ul­rik ger­ne måt­te stå ved si­den af mig, men at han ik­ke måt­te over­ræk­ke no­get til Dron­nin­gen. Der­for blev vi blom­ster­børn sam­men, min tvil­ling­bror og jeg, og det er en op­le­vel­se, vi vil de­le he­le li­vet, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.