Nana Jøns­son- Moll

BT - - NYHEDER - Ja­nu­ar 2009, Ber­ling­s­ke Me­dia

Dron­ning Mar­gret­he mod­ta­ger en buket blom­ster af Nana Jøns­son Moll ved an­kom­sten til Ber­ling­s­ke Me­dia ons­dag d. 7. ja­nu­ar 2009 i Kø­ben­havn. Dron­ning Mar­gret­he var til ste­de ved Ber­ling­s­kes pris­ud­de­lin­ger og for at fejre Ber­ling­s­kes 260 års ju­bilæum.

» Det var en sjov op­le­vel­se, « for­tæl­ler Nana Jøns­son Moll i dag om sit mø­de med Dron­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.