Er din pen­sion

BT - - PRIVATØKONOMI - Kil­de: Aon Den­mark A/ S GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Iris/ Tekst: Lars Lin­de­vall Han­sen

ONS­DAG 15. APRIL 2015

Gen­nem­snits­ren­te En per­son med en op­spa­ring på 1 mil­li­on kro­ner har i 2014 op­nå­et et af­kast på 89.500 kro­ner med en mar­keds­ren­te- ord­ning ( mid­del ri­si­ko- pro­fil). Hvis sam­me per­son hav­de en gen­nem­snits­ren­te, var af­ka­stet i 2014 23.500 kro­ner. Det er en for­skel på 66.000 kro­ner. Tal­le­ne er ud­tryk for et gen­nem­snit på tværs af føl­gen­de sel­ska­ber: AP Pen­sion, Da­ni­ca Pen­sion, Nor­dea Liv & Pen­sion, PFA Pen­sion, SEB Pen­sion, Skan­dia Liv og Top­dan­mark Livs­for­sik­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.