Så­dan til­be­re­der du en må­ge

BT - - NYHEDER -

OP­SKRIFT

I går gik jag­ten for al­vor ind på må­ger­ne i Aar­hus. Jæ­ge­re sky­der de lar­men­de fug­le, som fak­tisk sag­tens kan spi­ses. Vi brin­ger der­for en op­skrift.

Som År­hus Stift­s­ti­den­de i går for­tal­te, har Na­tursty­rel­sen gi­vet til­la­del­se til, at må­ger­ne om­kring 24 aar­hu­si­an­ske be­bo­el­ses­e­jen­dom­me kan sky­des.

Må­ger­ne, der ge­ne­rer især midt­by­ens be­bo­e­re med hyl og skrig, er alt­så nu ja­get vildt. De fær­re­ste ved, at må­gen fak­tisk kan ud­gø­re et for­trin­ligt må­l­tid.

Stam­mer fra Grøn­land

Af­ledt af den to­ta­le krig mod må­ger brin­ger avi­sen op­skrif­ten på må­ge i kar­ry. Op­skrif­ten er hen­tet i Al­le­ti­ders Ko­ge­bog og stam­mer egent­lig fra Grøn­land, hvor ret­tens navn er ting­mís­sat kar­ryg­d­lit ka­kor­ter­kas­sug­d­litd­lo.

Ingredienser:

3- 6 må­ger 4- 5 ski­ver ba­con 1 spsk. olie 1 spsk. salt 1 tsk. kar­ry 1 løg 75 gram hve­de­mel 1 1/ 2 l. vand el­ler sup­pe

Så­dan gør du:

Må­ger­ne gø­res i stand, va­skes, tør­res og de­les på langs.

Ba­con skæ­res i ter­nin­ger og ri­stes ved lil­le blus sam­men med kar­ry og hak­ke­de løg - det må ik­ke bru­ne.

Me­let til­sæt­tes - og even­tu­elt lidt me­re fedt­stof, så der er nok til at op­su­ge me­let. Sup­pen pi­skes i, og sovsen ko­ger lang­somt i 10 mi­nut­ter.

Må­ger­ne kom­mes i sovsen, og gry­den stil­les på lil­le blus.

Fug­le­ne ko­ges mø­re, sma­ges til og ser­ve­res med ris.

Må­ger­ne kan ko­ges halvt mø­re i rent vand, og fær­dig­ko­ges i sovsen, som så ba­se­res på sup­pen fra fug­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.