’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - An­dreas Cornelius

Det var selv­føl­ge­lig me­get ube­ha­ge­ligt og smer­te­fuldt, men jeg er rig­tig glad for, at ope­ra­tio­nen er gå­et godt. Nu skal jeg li­ge bru­ge lidt tid på at kom­me mig oven på det her

i at mis­se U21- EM, hav­de han i går over­skud til at se fremad.

» Det var selv­føl­ge­lig me­get ube­ha­ge­ligt og smer­te­fuldt, men jeg er rig­tig glad for, at ope­ra­tio­nen er gå­et godt. Nu skal jeg li­ge bru­ge lidt tid på at kom­me mig oven på det her, og så ser jeg frem til at kom­me i gang med genop­træ­nin­gen. Jeg vil og­så ger­ne tak­ke for de ut­ro­lig man­ge hils­ner, jeg har få­et. Dem sæt­ter jeg stor pris på, « si­ger An­dreas Cornelius.

FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ærg­rer sig over, at hol­det må und­væ­re Cornelius i jag­ten på FC Midtjyl­land i top­pen af Su­per­liga­en. Han glæ­de­de sig dog over, at ska­den ik­ke var me­re al­vor­lig, end at Cornelius vil kun­ne gen­op­ta­ge kar­ri­e­ren.

» Iføl­ge vo­res me­di­cin­ske stab er

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.