Eks­per­tens dom

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 -

Pe­ter Pi­il, kom­men­ta­tor på 5’ eren og 6’ eren

1. FOR­DEL AT­LÉTI­CO At­le­ti­co er bedst tjent med det­te re­sul­tat, for­di hol­det ser det over to kam­pe. Man ved godt, at man kan sco­re på Ber­na­beu og kan hol­de

Re­al Madrid ne­de på nul el­ler et mål.

2. AT­LÉTI­CO I KON­TROL

At­léti­co har me­get tå­l­mo­dig­hed og ved godt, at det her bli­ver af­gjort over to kam­pe. De har selv­til­li­den fra de tid­li­ge­re kam­pe til at vi­de, at de kan af­gø­re det – og­så på Ber­na­beu, for dér har de vun­det po­kal­tur­ne­rin­gen og kam­pe, så jeg tror egent­lig, at de er me­get godt til­freds med re­sul­ta­tet. De har me­get kon­trol over kam­pen og slut­ter bedst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.