GI­ANT- ALP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lbj@ spor­ten. dk

Med søn­da­gens Pa­ris- Rou­baix slut­te­de den del af cy­kel­sæ­so­nen, der ud­spil­ler sig på bro­sten og bum­le­de bon­de­ve­je.

Det er et pas­sen­de tids­punkt at slå en streg på vej­en og gø­re sta­tus over, hvem der fl op­pe­de, og hvem der top­pe­de. Som ven­tet er Bri­an Holms bel­gi­ske stor­hold, Qu­i­ck­Step, blandt de mest do­mi­ne­ren­de, men bag tal­le­ne gem­mer sig og­så sto­re skuff el­ser og uind­fri­e­de for­vent­nin­ger.

Det sam­me kan man ro­ligt si­ge om Tin­koff - Saxo, som al­drig fi k vun­det det løbs­monu­ment, hol­dets ex­cen­tri­ske ru­bel­mag­nat, Oleg Tin­kov, sat­te som stan­dard­mål for nyind­kø­bet og su­per­stjer­nen Pe­ter Sa­gan. Et ar­ke­typ langt over Pa­ris- Rou­baix var ty­ske­rens ge­vins ri­ge­ligt til at gør Mar­cel Kit­tel er p det sam­me gæ Tom Du­moulin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.