PECIN - 5 SEJ­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

pisk ek­sem­pel på, at kva­li­te­ten af sej­re rgår an­tal­let. Jo­hn De­gen­kolbs sejr i r fortryllende smuk, og sam­men med st i løbs­monu­men­tet Mila­no- San­re­mo re sponso­rer­ne gla­de. Su­per­sprin­ter på vej til­ba­ge ef­ter små­syg­dom, og ælder den hol­land­ske døgn­bræn­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.