Brønd­by på kurs mod me­dal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Brønd­by er in­de i en rig­tig god sti­me i Su­per­liga­en, hvor hol­det har få­et sty r på de­fen­si­ven og sam­ler po­int i mas­se­vis.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet er de blågu­le nu liga­ens bed­ste bud på en bron­ze­vin­der. Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,80 på me­dal­je til Brønd­by mod 2,75 på de tid­li­ge­re me­dal­je­fa­vo­rit­ter fra Ran­ders.

» Det la­der til, at der er kom­met sty r på trop­per­ne hos Brønd­by, og sam­ti­dig er kon­kur­ren­ter­ne til me­dal­jer sær­de­les usta­bi­le. De blågu­les førsteud­for­drer er Ran­ders, men hol­det spil­ler idé­for­ladt og la­der til at mang­le selv­til­lid, hvor­i­mod Brønd­by får fl ere pro­fi ler til­ba­ge, og hol­dets kom­men­de kamp­pro­gram ser over­kom­me­ligt ud. Der­med me­ner vi, at vej­en til me­dal­jer og eu­ro­pæ­isk fod­bold er ba­net, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.