1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste spil­ler­un­de i Grup­pe 6, hvor UNAL Ti­gres al­le­re­de har vun­det pulj­en su­verænt og der­for in­tet har at spil­le for. Til gen­gæld spil­ler hol­det ær­kefj en­de­op­gør mod Mon­ter­rey i den hjem­li­ge liga al­le­re­de i we­e­ken­den, så det for­ven­tes, at ch­eft ræ­ner Ri­car­do Fe­ret­ti spa­rer rub og stub til nat­tens kamp. Peru­an­ske Ju­an Aurich skal bru­ge en sejr for at væ­re sik­ker på at gå vi­de­re og bør og­så få den med tan­ke på, at hol­det kom­mer med ot­te da­ges hvi­le til kam­pen her og stil­ler i stær­ke­ste op­stil­ling. Hjem­me­sej­ren vir­ker helt op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.