Sy­nes du, at sund­heds­væs­net skal til­by­de al­ter­na­tiv be­hand­ling som mind­ful­l­ness og me­di­cinsk can­na­bis?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.26 FØRST TAND­LÆ­GER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.31 HEN­VIS TIL KIRO­P­RAK­TOR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.32 PLAT OG KVAKSALVERI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.10 PIL­LER LØ­SER IK­KE ALT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12

Ja,

en mil­li­on dan­ske­re eft er­spør­ger al­ter­na­tiv be­hand­ling

Nej,

læ­ger skal hol­de sig til læ­ge­vi­den­skab

6.246 stem­mer på bt. dk

FOR­GYL­DER FUP­MA­GE­RE

Hen­rik Pe­der­sen

Så får al­ver­dens fup­ma­ge­re gyld­ne ti­der.

Jep­pe Christensen

Me­di­cinsk can­na­bis un­der kon­trol­le­re­de for­hold og mind­ful­ness til bekæm­pel­se af stress, angst el­ler de­pres­sion ly­der ik­ke tos­set. Men tag li­ge at få tand­læ­ger­ne på sy­ge­sik­rin­gen først.

Si­mon Møller Jakob­sen

Man kun­ne jo be­gyn­de med, at læ­ger­ne hen­vi­ste til kiro­p­rak­to­rer, når de­res eg­ne ev­ner ik­ke slog til, og ik­ke ba­re for­sø­ger at kla­re en ska­de med pil­ler.

Tina Han­sen

Ja, hvis der er en do­ku­men­te­ret eff ekt, men nej, hvis det er ho­kus po­kus. Der er alt for man­ge plat­tensla­ge­re og kvaksal­ve­re, og de skal ik­ke ha­ve lov at tje­ne fe­de statskro­ner på de­res hum­bug.

Ma­rie Jensen

Man bur­de kig­ge på no­get af det, for pil­ler lø­ser ik­ke alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.