Den klo­ge dron­ning

BT - - DEBAT -

At re­fl ek­te­re over ud­vik­lin­gen ka­rak­te­ri­se­rer det be­ga­ve­de og eft er­tænk­som­me men­ne­ske, og det er et så­dant af slagsen, der i mor­gen run­der de 75. Fy­sisk for ned­sat ha­stig­hed, men med hjer­nen i hø­je­ste gear og uden pla­ner om at for­la­de det job, hun ik­ke var født til, men som med tron­føl­ge­loven fra 1953 al­li­ge­vel blev hen­des.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.