PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

MARTIN THOR­BORG Kri­sen er over­stå­et, så folk er ble­vet min­dre nervø­se for at ta­ge chan­cen. Det er og­så ble­vet mo­der­ne at væ­re iværk­sæt­ter – det har al­drig væ­ret smar­te­re og me­re fan­cy at si­ge, at man er iværk­sæt­ter, end i dag. Det er ble­vet lidt ro­ck­stjer­ne­ag­tigt.

Iværk­sæt­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.