Vig­tig de­bat i klod­set ind­pak­ning

BT - - DEBAT -

At hæv­de, at den ek­stre­mi­sti­ske og po­li­ti­ske is­la­mis­me har fæl­les­træk med na­zis­me, er vel­be­grun­det. De to is­mer ud­gør den sam­me al­vor­li­ge trus­sel mod de­mo­kra­ti, fred og fri­hed. Der skal si­ges fra over for fun­da­men­ta­li­sti­ske mør­ke­mænd, men det skal ik­ke gø­res så fi rkan­tet og re­k­la­mes­mart, at man mistæn­ke­lig­gør mus­li­mer ge­ne­relt. Hvis nu­an­cer­ne dør i de­bat­ten, er det de selv­sam­me mør­ke­mænd, der vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.