’ Han la­ver sjov, men det er al­vor­ligt’

BT - - NYHEDER -

» Ro­bert er ved godt mod, men læ­ger­ne si­ger, at han skal ha­ve ro, hvi­le og fred ind­til vi­de­re, « si­ger ’ Dir­ty dan­cing’s bag­mand Jesper Win­ge Lei­s­ner til BT.

Lei­s­ner – der står bag suc­ces­fo­re­stil­lin­gen ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal – fik som en af de få uden­for Ro­bert Han­sens fa­mi­lie lov til at be­sø­ge den syg­doms­ram­te sku­e­spil­ler i går på Rigs­ho­spi­ta­lets op­våg­nings­stue, få ti­mer ef­ter den ti­melan­ge ope­ra­tion, som den uku­e­li­ge sku­e­spil­ler gen­nem­gik nat­ten til i går.

Tirs­dag af­ten, i pau­sen mel­lem før­ste og an­den akt, blev Ro­bert Han­sen ramt af et il­de­be­fin­den­de, der vi­ste sig at væ­re langt me­re al­vor­ligt end først an­ta­get.

Da den 35- åri­ge sku­e­spil­ler an­kom til Rigs­ho­spi­ta­lets ska­destue op­da­ge­de læ­ger­ne hur­tigt, at han skul­le un­der­sø­ges yder­li­ge­re.

Ro­bert Han­sen var ramt af det, der kal­des aor­ta- dis­sek­tion,

En sjæl­den syg­dom var tæt på at ko­ste Ro­bert Han­sen li­vet un­der fo­re­stil­lin­gen ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal. En hur­tig ope­ra­tion red­de­de dog den po­pu­læ­re sku­e­spil­lers liv. Fo­to: Kasper Pals­nov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.